วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

แนะนำแหล่งเรียนรู้ (Academic Resource) สพป.ขอนแก่น เขต 4


               ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัย  เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งสืบทอดการเรียนรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง  ในสมัยโบราณห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักปราชญ์  ปัจจุบันห้องสมุดก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการความรู้  การเรียนรู้และการวิจัยมีกระบวนการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ห้องสมุดมีไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเป็นคลังความรู้ของคนในสังคม หรือองค์กร การส่งเสริมให้คนศึกษาหาความรู้ เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นสังคมที่ชาญฉลาด  สพป.ขอนแก่น เขต 4  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ (Academic Resource) สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของบุคลากรในสังกัด
              
            บุคลากรในสังกัด โดยเฉพาะผู้บริหาร และครูผู้สอน หลายท่าน อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่า สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีแหล่งเรียนรู้ ไว้บริการแก่ท่าน และตั้งอยู่บริเวณใดของสำนักงานเขตฯ วันนี้จะแนะนำให้ท่านได้รู้จักแหล่งเรียนรู้แห่งนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะ

            อาคารแหล่งเรียนรู้(Academic  Resource) สพป.ขอนแก่น เขต 4  ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550  อำนวยการสร้างโดยท่านสายัณห์  ผาน้อย      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เปิดทำการครั้งแรกในวันที่  5  กรกฎาคม  2553

                          แหล่งเรียนรู้ (Academic  Resource) สพป.ขอนแก่นเขต4
                                                                    
                                          แนะนำหนังสือใหม่                                                            
                                                     ห้องมัลติมีเดีย
                                                 มุมวิชาการและคู่มือต่าง ๆ
                                               มุมนวนิยายและวรรณกรรมเยาวชน
                                                      มุมหนังสืออ้างอิง
                                                      ภายในแหล่งเรียนรู้
                                                    ด้านหน้าของแหล่งเรียนรู้
                                            วันทำพิธีเปิด  5  กรกฎาคม  2553
                                                   
ท่านเสน่ห์  ขาวโต
ประธานในพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้

ท่านเสนน่ห์  ขาวโต
สมัครเป็นสมาชิกคนแรกของแหล่งเรียนรู้

มุมพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


มุมวิทยานิพนธ์ ,งานวิจัย และหนังสือทั่วไป

มุมหนังสือธรรมะ และหนังสือสำหรับเยาวชน

มุม search  internet

ท่านผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมในวันทำพิธีเปิด

                                                       มุมอ่านหนังสือโต๊ะกลาง                       

             นี่เป็นแค่เพียงภาพบรรยากาศภายในของแหล่งเรียนรู้ สพป.ขอนแก่น เขต 4     บางส่วนเท่านั้นนะคะ  ถ้าท่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม ตลอดจนมาใช้บริการของเรา  ท่านอาจจะรู้สึกได้ว่าที่นี่เป็นได้มากกว่าแหล่งศึกษาค้นคว้า  เพราะท่านยังสามารถใช้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ผ่อนคลาย    ด้วยการดูหนัง   ฟังเพลง  จากห้องมัลติมีเดียได้ด้วย  และถ้าหากท่านใดสนใจที่จะขอยืมวัสดุการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ    สิ่งพิมพ์  ตลอดจน สื่อมัลติมีเดียทางการศึกษา   ( CD , VCD)  เพียงแต่ท่านสมัครเป็นสมาชิก(ฟรีค่ะ) ท่านก็สามารถยืมวัสดุการอ่าน จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ได้เลย  ที่นี่เปิดทำการในวันและเวลาราชการ 

               ยินดีต้อนรับบุคลากรในสังกัดทุกท่านค่ะ

          เรามาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมที่ชาญฉลาดด้วยการอ่านกันเถอะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น